Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Turgay BUCAK Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Gözde BAKIRCI Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU   Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Böl. Başk.
Doç. Dr. Turgay BUCAK Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. Başk. V.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜNÜVAR Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı 
Raportör Ferdağ ÖZTÜRK Yüksekokul Sekreteri