Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Hamdi EMEÇ  Müdür
Yard. Doç. Dr. Turgay BUCAK Müdür Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU   Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Böl. Başk.
Yard. Doç. Dr. Turgay BUCAK Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. Öğr. Üyesi
Yard. Doç. Dr. Mustafa ÜNÜVAR Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı 
Raportör Mukaddes AKKEÇELİ Yüksekokul Sekreteri