Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK Müdür
Doç. Dr. Turgay BUCAK Müdür Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU   Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Böl. Başk.
Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. Başk. V.
Yard. Doç. Dr. Mustafa ÜNÜVAR Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı 
Raportör Ferdağ ÖZTÜRK Yüksekokul Sekreteri