2017- 2018 öğretim yılı Güz yarıyılında Yüksekokulumuza ayrılan yatay geçiş kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmiştir:

yatay