Uluslararası Ticaret

 • ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

  Uluslararası Ticaret Bölümü; küresel pazarlarda ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşmasını sağlayabilecek, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen, fırsatları ve tehditleri gören ve yöneten, rekabetçi, dinamik, bulunduğu ortama değer katabilen nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Bölümün temel eğitim-öğretim konuları arasında yönetim ve organizasyon, ekonomi, muhasebe ve finans, pazarlama, hukuk, yer almaktadır. Alan dersleri ise uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler, pazarlama, uluslararası finansman, lojistik yönetimi, uluslararası ekonomi ve ticaret mevzuatı, uluslararası örgütler, ithalat ve ihracat yönetimi, fuarlar, serbest bölge uygulamaları, müzakere ve pazarlık teknikleri gibi konuları kapsamaktadır. Bölümün akademik programı, öğrencilere uluslararası ticarete ilişkin gerekli teorik ve pratik donanımı kazandıracak şekilde tasarlanmıştır.

  Uluslararası Ticaret Bölümü’nde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

  Kariyer Alanları

  Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları, benzer fakülte mezunlarının çalıştığı kamu ve özel sektör kurumlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası ticari ve ekonomik örgüt ve birliklerde, gümrük idarelerinde, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin ekonomi müşavirliklerinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bağlı iç ve dış örgütlerinde, ticaret ataşeliklerinde, serbest bölgeler ve kalkınma ajansları gibi kamu ve özel sektör kurumlarında ve her türlü firmada çalışma olanaklarına sahip olacaklardır.

 • mustafa unuvar

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜNÜVAR
  Özgeçmiş
  Tel:(232) 743 59 98 -743 51 10 / 14135
  mustafa.unuvar@deu.edu.tr

 •  

  Öğretim Planı İçin Tıklayınız

   

  AKTS Bilgi Paketi İçin Tıklayınız
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜNÜVAR
  Bölüm Başkanı
  Özgeçmiş
  Tel:(232) 743 59 98 -743 51 10 / 14135
  mustafa.unuvar@deu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKAYA
  Özgeçmiş
  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14127
  hakan.ozkaya@deu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Beyza SÜMER
  Özgeçmiş
  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14148
  beyza.sumer@deu.edu.tr

  nehir Balcı

  Araş. Gör. Nehir BALCI
  Özgeçmiş
  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14118
  nehir.balci@deu.edu.tr

  Araş. Gör. Çağlar AKTEPE
  Özgeçmiş
  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14116
  caglar.aktepe@deu.edu.tr

 • Mesleki Faaliyetler

  Bilimsel Faaliyetler

  Sosyal Faaliyetler

  Sosyal Sorumluluk

 • Yıllara Göre Öğrenci Sayısı

  2016 – 2017 Eğitim Öğretim :  37

  2017 – 2018 Eğitim Öğretim :  49

  2018 – 2019 Eğitim Öğretim :  62

  2019 – 2020 Eğitim Öğretim :

  Mezun Öğrenci Sayıları

  2019 – 2020 Öğretim Yılı :

  2020 – 2021 Öğretim Yılı :

  2021 – 2022 Öğretim Yılı :

  Program Tercih Edilme Oranları


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast