Başvuru Yapan Öğrencinin
Adı-Soyadı
 Geldiği Üniversitenin
Adı 
 İntibak Yapıldığı  Program
sınıf/yy
Not
Ortalaması 
 Mustafa Kağan KARAKUŞ  Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret -1.sınıf/1.yy 307,35854