Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) 12 Adet vesikalık fotoğraf

2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

3) ÖSYM Sonuç Belgesi

4) Kimlik fotokopisi