Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 •  GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün amacı, Gastronomi Biliminin tüm alanlarında uluslararası düzeyde temel mesleki bilgiye sahip, küresel gelişmeleri izleyip bireysel gelişimini hızlandırabilen, yönetim yetkinlikleri olgunlaşmış, analitik yaklaşım sahibi ve sorun çözme becerisi olan, stratejik düşünebilen ve yaratıcı, etik ve bilimsel kuralları öncelikli gören, yiyecek/içecek sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilen ve tartışabilen, etkin iletişim kurabilen, sosyal anlayışı gelişmiş ve paydaşların rol ve etkilerini kavrayan, gastronomi ve turizm entegrasyonunun kritik değerini düşünsel ve eylemsel olarak yansıtabilen, sürekli gelişimi benimsemiş, gastronomi teknolojilerindeki gelişmeleri yiyecek/içecek sektöründe işletme ve tüketici yönlü irdeleyerek yararlanabilen, eğitim ve sektör kariyerinde ilgili yabancı dili küresel standartlarda öğrenen ve kullanabilen, yiyecek/içecek sektörü işgücü piyasasına ait yasal uygulama ve işleyişi bilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, takımla ve bağımsız olarak çalışma yapabilen, yiyecek/içecek sektörüne ve uluslararası gastronomi pazarına katma değer sağlayabilecek, Türk mutfağını benimseyip, öğrenip ve sonrasında küresel gastronomi pazarında tanıtımı sağlayabilen yetkinlikte yönetici adayları yetiştirmektir.

  Kariyer Alanları

  Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları öncelikle konaklama işletmelerinde ve bağımsız yiyecek/içecek işletmeleri olmak üzere, havalimanlarındaki yiyecek/içecek birimlerinde, kruvaziyer gemilerde, catering işletmelerinde, yiyecek/içecek hizmeti sunan kamu kurumlarında ve yiyecek/içecek hizmeti sunan tüm işletmelerde çalışabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitim alarak alanlarında akademisyen olarak da görev yapabilmektedirler. 

   

 • Doç. Dr. Turgay BUCAK
  Özgeçmiş
  Bölüm Başkanı
  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14101
  turgay.bucak@deu.edu.tr

 • Doç. Dr. Turgay BUCAK
  Özgeçmiş
  Bölüm Başkanı

  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14101
  turgay.bucak@deu.edu.tr

  yilmaz akgunduz

  Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ
  Özgeçmiş
  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14115
  yilmaz.akgunduz@deu.edu.tr

  gozde bakırcı

  Dr. Öğr. Üyesi Gözde Türköz BAKIRCI
  Özgeçmiş
  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14117
  gozde.turkoz@deu.edu.tr

   

  Araş. Gör. Serkan YİĞİT
  Özgeçmiş
  Tel:(232 ) 743 59 98 -743 51 10 / 14136
  serkan.yigit@deu.edu.tr

 •  

 • BİTİRME STAJI ESASLARI VE İŞ AKIŞI

  Yüksekokulumuz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri 8.yarıyılda Bahar döneminde yer alan Bitirme Stajı sözleşme yapılan Kurum/Kuruluşlarda yapılır.

  • GMS 4036 Bitirme Stajı süresi akademik takvimde belirtilen döneme ait eğitim günüdür.
  • GMS 4036 Bitirme Stajının yapılabileceği İşletmeler Staj Yönergesi 9. Madde 2. Fıkrasında belirtilmiştir.
  • Bitirme Stajı 30 AKTS kredisidir.
  • Bitirme Stajını Yurtdışında yapılamaz.
  • Bitirme Stajına 10 günden fazla devam etmeyen öğrenciler (mazeretli/rapor dahil) BAŞARISIZ sayılır.
  • Bitirme stajını alacak öğrencileri DEUZEM’in vermiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini alarak sertifika almaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir.
  • Bitirme Stajı notu, not ortalamasına dahil edilmez. Staj notu olarak BAŞARILI/BAŞARISIZ notlarından biri ile değerlendirme yapılır.
  • GMS 4036 Bitirme Stajından Bahar Dönemi sonunda başarısız olan öğrenciler, Güz döneminde de Bitirme Stajını yapabilirler. Güz döneminde Bitirme Stajını yapmak isteyen öğrenciler, başarısız olduğu ders/dersleri Koordinatör Öğretim Üyesine Not Durum Belgesiyle birlikte bildirir. Teslim tarihinden itibaren 1 hafta içinde Bölüm Kurulunda karara bağlanarak ilan edilir.
  • Bahar dönemi 8. yarıyıl Bitirme Stajında başarısız olan öğrenciler, Güz döneminde Bitirme Stajını yapabilmeleri için Öğretim Planında yer alan Staj I, II, III ve IV yapmış ve başarılı olmaları şartı aranır. Staj I, II, III, ve IV’ü yapmamış ve/veya yapıp başarısız olan öğrenciler öncelikle Staj I, II, III, IV’ü tamamlamış ve başarılı olmuş olma şartı aranır.

  BAŞVURU SIRASINDA ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN ALINACAK BELGELER

  BAŞVURU İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE TESLİM EDİLECEK BELGELER

  1- Başvuru ve sözleşme formundan 2 adet çıktı alınarak görev alınacak Kurum/Kuruluş yöneticilerine ve koordinatör öğretim elemanına imzalatılır. Formun bir örneği Kurum/Kuruluşta kalır, diğer bir örneği ise öğrenci tarafından 15/11/2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir.
  2- Beyan Formu
  3- İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

  BİTİRME STAJI SONUNDA TESLİM EDİLECEK BELGELER

  1-Uygulamalı Eğitim Raporu: Öğrenci tarafından haftalık olarak aldığı görevler ve gerçekleştirdiği çalışmalar yazılarak Kurum/Kuruluş yetkilisine imzalatılır. Raporun kapak kısmına kaşe yaptırılır. Öğrenci İşleri Bürosuna İşletme tarafından gönderilir veya öğrenci tarafından teslim edilir.

  2-Değerlendirme Formu: Öğrenci tarafından fotoğraf yapıştırılarak İşletme yetkilisine teslim edilir. Yetkili kişi formu doldurup imzalar ve kaşeler, kapalı zarf içinde Öğrenci İşleri Birimine gönderilir veya Öğrenci tarafından teslim edilir.

  3- Bitirme Stajı Devam Çizelgesi: Kurum/Kuruluş tarafından imza ve kaşelenerek takip eden ayın 1’ine kadar seferihisaruby@deu.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir. Devam çizelgelerinin asılları (ıslak imzalı) Bitirme Stajının sonunda Kurum/Kuruluş veya öğrenci tarafından Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir.

  4-İşletmelerin Devlet Katkısı Talebi için Bilgi Formu: Kurum/Kuruluş yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanarak ve öğrenciye ödenen maaş bordrolarıyla birlikte Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir.

  BİTİRME STAJI DEĞERLENDİRME

  1- Bölüm Staj Komisyonu, Staj Rapor Dosyasını inceleyerek sonuçları Düzeltme/Başarılı/Başarısız* şeklinde duyuracaktır.

  DÜZELTME*

  Staj çalışmanızda eksiklikler tespit edilmiştir, 1 ay süre zarfında eksiklerinizi tamamlamanız gerekmektedir, aksi halde BAŞARISIZ sayılacaksınız.

  BAŞARILI*

  Staj çalışmanız tamamlanmıştır.

  BAŞARISIZ*

  Staj çalışmanız reddedilmiştir, önümüzdeki staj dönemlerinde tekrarlamanız gerekmektedir.

 • Yıllara Göre Öğrenci Sayısı

  2016 – 2017 Eğitim Öğretim :  35

  2017 – 2018 Eğitim Öğretim :  37

  2018 – 2019 Eğitim Öğretim :  61

  2019 – 2020 Eğitim Öğretim :  61

  Mezun Öğrenci Sayıları

  2019 – 2020 Öğretim Yılı :

  2020 – 2021 Öğretim Yılı :

  2021 – 2022 Öğretim Yılı :

  Program Tercih Edilme Oranları


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast